Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελληνική Κυβέρνηση, Σύμβουλος του Περιφερειακού Διευθυντή για τη Μεσόγειο | International Organization for Migration

Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελληνική Κυβέρνηση, Σύμβουλος του Περιφερειακού Διευθυντή για τη Μεσόγειο

Δανιήλ Εσδράς

Η σταδιοδρομία του Δανιήλ Εσδρά στον Οργανισμό ξεκίνησε το 1987, ενώ διετέλεσε Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας από το 1998 έως και το Νοέμβριο του 2017. Ειδικότερα:

Εμπειρία στην Ελλάδα

Από το 1987 έως και το έως και το 1998, οπότε και διετέλεσε Υπεύθυνος Προγραμμάτων στο Ελληνικό Γραφείο του ΔΟΜ.

Από το 2007 έως και σήμερα είναι Τακτικό μέλος της Ειδικής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο την πρόταση νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση της βοήθειας που παρέχεται στα θύματα trafficking. 

Από το 2001 και για ένα χρόνο διετέλεσε τακτικό μέλος της Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (ΟΚΕΑ), η οποία είχε συσταθεί από το τότε Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Η ΟΚΕΑ ήταν το πρώτο νομικό εργαλείο στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

Διεθνής Εμπειρία

Από το 1996 έως το 1999, υπηρέτησε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (1996) και της πΓΔΜ (1999) ως Υπεύθυνος Προγραμμάτων της ελληνικής αποστολής. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για τον ΔΟΜ για τις εκλογές στη Βοσνία και το Κόσσοβο στο πλαίσιο του προγράμματος «Out of country voting» σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). 

Το 1995 υπηρέτησε ως Γενικός Συντονιστής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στον Βόρειο Καύκασο κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Τσετσενία. 

Έχοντας δεκαετή εμπειρία στο εξωτερικό έχει εξειδικευθεί στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στα προγράμματα καταπολέμησης trafficking.

Τον Νοέμβριο του 2017 αναλαμβάνει Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελληνική Κυβέρνηση και Σύμβουλος του Περιφερειακού Διευθυντή για τη Μεσόγειο.

Σπουδές

Είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων του Sussex, LaSalle, και Ohio State με τίτλους σπουδών στις Διεθνείς, στις Δημόσιες Σχέσεις και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.