Στον κόσμο | International Organization for Migration

Στον κόσμο

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 1952 ως Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Μετανάστευση στην Ευρώπη. Ο καταστατικός του χάρτης εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1953 και τέθηκε σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου 1954. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στον καταστατικό χάρτη τέθηκαν σε ισχύ από τις 14 Νοεμβρίου του 1989 και ο Οργανισμός μετονομάστηκε σε Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ο Οργανισμός διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα και έχει την έδρα του στη Γενεύη. Σήμερα διαθέτει 165 κράτη μέλη.

Γενικός Διευθυντής

Πρέσβης William Lacy Swing

Ο πρέσβης William Lacy Swing των Ηνωμένων Πολιτειών διανύει το τρίτοέτος από την πενταετή θητεία του ως Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Επανεκλέχθηκε στις 14 Ιουνίου του 2013 από το Διοικητικό Σώμα (Κυβερνούσα Επιτροπή) στη θέση την οποία κατέχει από τον Οκτώβριο του 2008

Από το Μάιο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2008, ως Ειδικός Απεσταλμένος της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Πρέσβης Swing διαχειρίστηκε με επιτυχία όλες τις  πλευρές της μεγαλύτερης επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης στην ιστορία. Πριν την ενασχόλησή του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Πρέσβης Swing υπηρέτησε από το 2001 έως το 2003 ως Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για τη Δυτική Σαχάρα και ως Αρχηγός της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO).

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς διπλωματικής καριέρας στο Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κος Swing υπηρέτησε 6 φορές ως πρέσβης. Διαχειρίστηκε κάποιες από τις μεγαλύτερες διπλωματικές αποστολές και τα προγράμματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας του εξωτερικού στα δυο ημισφαίρια, πετυχαίνοντας την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. 

Μέσω των διπλωματικών αποστολών που ανέλαβε σε περιοχές που αντιμετώπιζαν σημαντικές μεταναστευτικές ροές,  έχει αποκτήσει βαθειά κατανόηση των πολλαπλών παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνή μετανάστευση.

Ο πρέσβης Swing αποφοίτησε από το Κολλέγιο Catawba στη Βόρεια Καρολίνα και από το Πανεπιστήμιο Yale και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Tubingen στη Γερμανία και στο Πανεπιστήμιο Harvard. Μιλάει άπταιστα γαλλικά και γερμανικά.

 

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Πρέσβειρα Laura Thompson

Στις 29 Ιουνίου του 2009, η πρέσβειρα Laura Thompson εκλέχθηκε Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ανέλαβε τα καθήκοντα της την 1η Σεπτεμβρίου του 2009.

Η πρέσβειρα Thompson ήταν η Πρέσβειρα και Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κόστα Ρίκα στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, στην Ελβετία. Κατάγεται από την Κόστα Ρίκα και έχει εμπειρία σε πολυμερείς διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ως Έκτακτη και Πληρεξούσια Πρέσβειρα, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κόστα Ρίκα στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, η κα Thompson είχε ηγετικές ευθύνες για κύρια διοικητικά όργανα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (2007-2009) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (1996-1998), επαυξάνοντας την κατανόηση της σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρέσβειρα Thompson υπηρέτησε ως Πρόεδρος Κυβερνητικών Οργάνων της Επιτροπής Αποζημιώσεων των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Προ των παραπάνω, η κα Thompson ήταν η πρώτη Γραμματέας (1994-1996) και μετά Σύμβουλος (1996-1998) στη μόνιμη αποστολή της Κόστα Ρίκα στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. Υπηρέτησε επίσης ως Πολιτιστική Ακόλουθος της Αποστολής της Κόστα Ρίκα στην UNESCO στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του 1989.

Επιπροσθέτως της διπλωματικής της εμπειρίας, η κα Thompson κατείχε διάφορες θέσεις ως Νομική Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αποζημιώσεων των Ηνωμένων Εθνών (1998-2004) και της Γραμματείας της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων και της διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (2004-2007), εμπειρίες που την εξόπλισαν με βαθύτατη κατανόηση της λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών. Μεταξύ του 1991 και 1992, η κα Thompson υπήρξε συνεταίρος σε δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα, στην Ελλάδα.

Η πρέσβειρα Thompson έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις, με ειδίκευση στη διεθνή νομολογία από το Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (Γενεύη Ελβετία). Διαθέτει, επίσης, πτυχίο νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Εκτός των Ισπανικών, της μητρικής της γλώσσας, η πρέσβειρα Thompson μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά και έχει βασικές γνώσεις ιταλικών και πορτογαλικών.