Ενημερωτική Εκδήλωση AVRR στη Θεσσαλονίκη, 15/11/2017