Παρουσίαση του οδηγού μεταναστευτικού δικαίου, 27/9/2017