Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της ΕΕ, Συνέντευξη Τύπου, 11/5/2017