Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια | International Organization for Migration

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Πρέσβειρα Laura Thompson

 

Στις 29 Ιουνίου του 2009, η πρέσβειρα Laura Thompson εκλέχθηκε Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ανέλαβε τα καθήκοντα της την 1η Σεπτεμβρίου του 2009.

Η πρέσβειρα Thompson ήταν η Πρέσβειρα και Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κόστα Ρίκα στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, στην Ελβετία. Κατάγεται από την Κόστα Ρίκα και έχει εμπειρία σε πολυμερείς διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ως Έκτακτη και Πληρεξούσια Πρέσβειρα, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κόστα Ρίκα στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, η κα Thompson είχε ηγετικές ευθύνες για κύρια διοικητικά όργανα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (2007-2009) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (1996-1998), επαυξάνοντας την κατανόηση της σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρέσβειρα Thompson υπηρέτησε ως Πρόεδρος Κυβερνητικών Οργάνων της Επιτροπής Αποζημιώσεων των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Προ των παραπάνω, η κα Thompson ήταν η πρώτη Γραμματέας (1994-1996) και μετά Σύμβουλος (1996-1998) στη μόνιμη αποστολή της Κόστα Ρίκα στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. Υπηρέτησε επίσης ως Πολιτιστική Ακόλουθος της Αποστολής της Κόστα Ρίκα στην UNESCO στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του 1989.

Επιπροσθέτως της διπλωματικής της εμπειρίας, η κα Thompson κατείχε διάφορες θέσεις ως Νομική Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αποζημιώσεων των Ηνωμένων Εθνών (1998-2004) και της Γραμματείας της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων και της διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (2004-2007), εμπειρίες που την εξόπλισαν με βαθύτατη κατανόηση της λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών. Μεταξύ του 1991 και 1992, η κα Thompson υπήρξε συνεταίρος σε δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα, στην Ελλάδα.

Η πρέσβειρα Thompson έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις, με ειδίκευση στη διεθνή νομολογία από το Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (Γενεύη Ελβετία). Διαθέτει, επίσης, πτυχίο νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Εκτός των Ισπανικών, της μητρικής της γλώσσας, η πρέσβειρα Thompson μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά και έχει βασικές γνώσεις Ιταλικών και Πορτογαλικών.