Επανένταξη στη Γεωργία: Η ιστορία του Gocha | International Organization for Migration

Επανένταξη στη Γεωργία: Η ιστορία του Gocha

Μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα, ο Gocha, λόγω οικονομικών δυσκολιών, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, στη Γεωργία. Μέσω του Προγράμματος Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης (AVRR), ο ΔΟΜ τον βοήθησε να δημιουργήσει μια μικρή επιχείρηση εκτροφής βοοειδών εκεί και να μπορέσει να στηρίξει την οικογένειά του.

Greek