Ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δ. Εσδράς, μιλά για τα προγράμματα μετεγκατάστασης και εθελοντικής επιστροφής. | International Organization for Migration

Ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δ. Εσδράς, μιλά για τα προγράμματα μετεγκατάστασης και εθελοντικής επιστροφής.

Ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δ. Εσδράς, μιλά για τα προγράμματα μετεγκατάστασης και εθελοντικής επιστροφής.

Greek