Συχνές ερωτήσεις για τον COVID-19 | International Organization for Migration

Συχνές ερωτήσεις για τον COVID-19

Συχνές ερωτήσεις για τον COVID-19

Ας διασφαλίσουμε ότι η αντιμετώπιση του Covid19 προστατεύει τους πιο ευάλωτους. Είμαστε μαζί.