Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές και Επανένταξη | International Organization for Migration

Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές και Επανένταξη

Aπό το 2010 o ΔΟΜ έχει βοηθήσει περισσότερους από 30.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια

Greek
Image: