Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές και Επανένταξη | International Organization for Migration

Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές και Επανένταξη

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ AVRRΙΟΥΝΙΟΣ 2016 – ΜΑΪΟΣ 2017

Παρυσιάζει τις δραστηριότητες του Γραφείου του ΔΟΜ στην Ελλάδα για το πρώτο έτος του προγράμματος «Η Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» (AVRR) που εφαρμόζεται με στόχο τη βοήθεια μεταναστών που επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Greek
Image: