Υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Παροχή Ολιστικής Αντιμετώπισης Υγείας στα Κέντρα Υποδοχής και Διαμονής των Νήσων | International Organization for Migration

Υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Παροχή Ολιστικής Αντιμετώπισης Υγείας στα Κέντρα Υποδοχής και Διαμονής των Νήσων

Τίτλος: Υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Παροχή Ολιστικής Αντιμετώπισης Υγείας στα Κέντρα Υποδοχής και Διαμονής των Νήσων

Χρηματοδότηση: Υπουργείο εσωτερικών της Σλοβακίας 

Διάρκεια: Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022

Περιγραφή: Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, την συνεχιζόμενη πανδημία κορωναϊού (COVID-19) και τις ανησυχίες γύρω από την υγεία των μεταναστών στα θαλάσσια σύνορα (στα νησιά του Βορείου Αιγαίου), ο ΔΟΜ σε συντονισμό με τις ελληνικές αρχές στοχεύει στην ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης στα πέντε (5) Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λέρος και Κως. Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάλληλη υγειονομική φροντίδα για τους μετανάστες που κατοικούν στα ΚΥΤ, ενώ ταυτόχρονα θα απαλλάξει το βάρος από το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο συμφορίζεται λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών που χρειάζονται υγειονομική φροντίδα και της την περιορισμένης χωρητικότητάς των ΚΥΤ που εμποδίζει τον αποτελεσματικό χειρισμό της διαχείρισης των υποθέσεων.

Ο IOM στοχεύει να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στη δημιουργία ιατρικών εγκαταστάσεων εντός των ΚΥΤ (βιοχημικά εργαστήρια και ακτινολογικές μονάδες) και στην παροχή εξειδικευμένου προσωπικού για την λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, ο ΔΟΜ θα προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση κοντέινερς στα νησιά Λέσβος, Χίος, Λέρος και Κως, και στην διαμόρφωση της υπάρχουσας ιατρικής εγκατάστασης (κτίριο) στη Σάμο για να λειτουργήσουν ως βιοχημικά εργαστήρια και ακτινολογικές μονάδες. Ταυτόχρονα, οι εγκαταστάσεις αυτές θα επανδρωθούν με εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας, όπως έμπειρους τεχνικούς ιατρικών εργαστηρίων και ακτινολόγους. Το προσωπικό θα εργάζεται υπό την επίβλεψη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (EODY) που είναι ο εθνικός φορέας υγείας και σε συνεργασία με τις ομάδες του ΔΟΜ που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Αυστρίας.

 

Στόχοι:

Οι μετανάστες θα έχουν πρόσβαση σε ιατρικό έλεγχο και αποτελεσματική και επικεντρωμένη στον ασθενή πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μέσω:

  • Των νέων βιοχημικών εργαστηρίων & ακτινολογικών εργαστηρίων μέσα στα ΚΥΤ στη Λέσβο, Χίο, Λέρο, Κω και Σάμο. Στα βιοχημικά εργαστήρια θα διενεργούνται βασικές αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και στις ακτινολογικές μονάδες θα διενργούνται οι απαραίτητες ακτινογραφίες. Ο ΔΟΜ θα αναλάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων σε συντονισμό με τα ΚΥΤ.
  • Της στελέχωσης και πρόσληψης των επαγγελματιών υγείας για να επανδρώσουν τα εν λόγω βιοχημικά εργαστήρια και ακτινολογικές μονάδες.

Ομάδα-Στόχος:

Μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που διαμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)

 

Συνεργάτες:

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγειας (ΕΟΔΥ)

 

Περιοχές δράσης: Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λέρος και Κως