Φιλοξενία και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων | International Organization for Migration

Φιλοξενία και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων

Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Φιλοξενία και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων

  • Ο ΔOM διασφαλίζει την άμεση φιλοξενία σε ξενοδοχεία για μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που ζουν στα νησιά, στα χερσαία σύνορα και βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση. Όλες οι δράσεις συντονίζονται απόλυτα με τις εθνικές αρχές και άλλους διεθνείς και εθνικούς εξειδικευμένους φορείς, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος, συγκεκριμένα τηνη ΑΡΣΙΣ και την Ηλιακτίδα.

Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2019 - 30 Σεπτεμβρίου 2020

  • Η ενίσχυση των προτύπων προστασίας στις εγκαταστάσεις διαμονής σε ξενοδοχεία προωθείται από τη UNICEF και τους συνεργάτες της (SYN-eimos & MERIMNA) μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές συνεδρίες για την υποστήριξη του προσωπικού). 

Διάρκεια : 1 Μαΐου 2020– 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά μεταναστών που αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία και την προστασία

  • Ο ΔΟΜ σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού παρέχει βοήθεια σε παιδιά μεταναστών και στις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν χρόνιες/σοβαρές ασθένειες, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, παιδιατρικής θεραπείας στο σπίτι και ιατρικών αναλώσιμων. Στοχεύονται επίσης παρεμβάσεις για την προστασία παιδιών μεταναστών που κινδυνεύουν από βία, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση ή εξαφάνιση παιδιών (π.χ. 24ωρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική μέσω της Εθνικής Γραμμής Βοήθειας για Παιδιά SOS 1056).

Διάρκεια: 1 Μαΐου 2020 - 30 Νοεμβρίου 2020