Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της ΕΕ, Συνέντευξη Τύπου, 11/5/2017 | International Organization for Migration

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της ΕΕ, Συνέντευξη Τύπου, 11/5/2017