Διάρκεια: 1 Οκτωβρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2020

Περιγραφή: Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση, ο ΔΟΜ υποστηρίζει την καθημερινή μεταφορά και συνοδεία μαθητών από τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας και τα ξενοδοχεία σε δημόσια σχολεία. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία του ΔΟΜ από το 2016 και λαμβάνοντας όλα μέτρα πρόληψης κάτα της COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από: Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Στόχος

Παιδιά μεταναστών που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα & Ασυνόδευτα Παιδιά (UMC) που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία στην ηπειρωτική Ελλάδα