Ανακοίνωση Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης | International Organization for Migration

Ανακοίνωση Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

28 Απριλίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του COVID-19 στην Ελλάδα, συνεχίζει τη συνεργασία του με τις Ελληνικές Αρχές στις τρέχουσες δράσεις αλλά και σε άλλους τομείς που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του.

Το σημαντικότερο μέρος του πεδίου δράσης του ΔΟΜ, εντοπίζεται στις δομές φιλοξενίας μεταναστών, που αποτελούν μέρος του ελληνικού συστήματος υποδοχής. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τόσο τα ξενοδοχεία όσο και οι δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων ασφαλείας.

Κατόπιν συμφωνίας, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ζητήσει από τον ΔΟΜ την παροχή συγκεκριμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης των δομών, μέσω του προσωπικού του Οργανισμού που εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα, στο πλαίσιο των εργάσιμων ωρών. Ο ΔΟΜ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για παράτυπες πράξεις που πιθανώς να διαπράξουν οι φιλοξενούμενοι μετανάστες και δεν ελέγχει τις μεταφορές του πληθυσμού από και προς τις συγκεκριμένες δομές, οι οποίες και ενεργοποιούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Σήμερα, ο ΔΟΜ παρέχει υπηρεσίες σε 30 ανοιχτές δομές φιλοξενίες στην ενδοχώρα, όπου και φιλοξενούνται 25.000 μετανάστες και σε 55 ξενοδοχεία όπου διαμένουν προσωρινά 6.000 αιτούντες άσυλο.

Ο ΔΟΜ δηλώνει έτοιμος να παρέχει και επιπλέον υποστήριξη όπου και όποτε κριθεί αναγκαίο, πάντα σε συνεργασία και κατόπιν αιτήματος των Ελληνικών αρχών, ως μέρος των Ηνωμένων Εθνών.


2020-04-28 00:00:00