Ανακοίνωση | International Organization for Migration

Ανακοίνωση

Αθήνα, 02 Ιανουαρίου 2020

 

Ανακοίνωση

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα ήθελε να επαναλάβει ότι η άδεια εισόδου σε Δομές Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου και προσφύγων, παρέχεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Βάσει του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του ΔΟΜ και των αρμοδίων Αρχών, η άδεια εισόδου στα  ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση έγκρισης  του αιτήματος, το προσωπικό του ΔΟΜ είναι έτοιμο να διευκολύνει την επίσκεψη του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, ακολούθως, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.


2020-01-02 00:00:00