Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης | International Organization for Migration

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης

30 Δεκεμβρίου 2020

 

 

DETALKS

 

 

Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 από τις 3 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος DeTalks. H εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα αποτελεί μια συνεργασία του Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου και του ΔΟΜ Ελλάδας, με σκοπό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πλευρά της γλωσσικής εκπαίδευσης και στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκφράζονται.

Το πρόγραμμα DeTalks απευθύνεται κυρίως σε δασκάλους μη τυπικής εκπαίδευσης (Non-Formal Educators) και ειδικούς σε θέματα κοινοτικής συμμετοχής (Community Engagement Specialists). Η εκπαίδευση έχει ως στόχο να προσφέρει μια καινοτόμα ιδέα στον τομέα υποστήριξης και ένταξης μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, συμβάλλοντας στην εξοικείωση των επαγγελματιών του πεδίου, με τη χρήση αλλά και την αξιοποίηση των μεθόδων μη λεκτικής επικοινωνίας και έκφρασης.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ κατά τη διάρκειά του εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι – εργαζόμενοι του ΔΟΜ Ελλάδας, θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία, προκειμένου να ενισχύσουν την εκπαιδευτική τους εργαλειοθήκη και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στο μέλλον. Τα εργαλεία αυτά είναι το εγχειρίδιο (που περιλαμβάνει 18 μεθόδους) αλλά και αρκετά εκπαιδευτικά videos, που εμβαθύνουν στη συμπεριληπτική δυναμική της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Κάθε συμμετέχων και συμμέτεχουσα στο σεμινάριο θα λάβει το εγχειρίδιο του DeTalks στα ελληνικά, όπου υπάρχουν και όλα τα links για τα εκπαιδευτικά videos.

Το πρόγραμμα DeTalks συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 


2020-12-30 00:00:00