ΔΟΜ και UNHCR ανακοινώνουν την προσωρινή αναβολή μετεγκατάστασης προσφύγων | International Organization for Migration

ΔΟΜ και UNHCR ανακοινώνουν την προσωρινή αναβολή μετεγκατάστασης προσφύγων

18 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γενεύη: Καθώς οι χώρες λαμβάνουν δραστικά μέτρα σχετικά με την είσοδο ταξιδιωτών και μη στο έδαφός τους λόγω της παγκόσμιας κρίσης που έχει προκαλέσει ο COVID-19, ενώ την ίδια ώρα μπαίνουν σε εφαρμογή περιορισμοί και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, σε διεθνές επίπεδο, συμβαίνει το ίδιο και στα ταξιδιωτικά σχέδια που αφορούν στη μετεγκατάσταση προσφύγων, τα οποία και υπόκεινται σε σοβαρές αλλαγές και διακοπές. Κάποια κράτη, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην παρούσα κατάσταση γύρω από τη δημόσια υγεία, θέτουν σε αναμονή τις αφίξεις όσων προσφύγων έχει κανονιστεί να μετεγκατασταθούν, με αποτέλεσμα τον άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητά τους να υποδεχτούν νέους πρόσφυγες.
Οικογένειες προσφύγων πλήττονται άμεσα από τους εν λόγω κανονισμούς, η ισχύς των οποίων εξελίσσεται και αναπτύσσεται με δριμείς ρυθμούς και ενόσω εκείνοι ταξιδεύουν (προς τις χώρες μετεγκατάστασής τους). Πολλοί εξ' αυτών βιώνουν μεγάλες καθυστερήσεις, την ώρα που άλλοι έχουν αποκλειστεί ή και χωριστεί από τις οικογένειές τους.
Επιπρόσθετα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανησυχούν, διότι οι διεθνείς μετακινήσεις μπορεί να αυξήσουν την έκθεση των προσφύγων στον ιό.
Ως αποτέλεσμα, οι δύο Οργανισμοί λαμβάνουν μέτρα για την αναστολή της αναχώρησης και μετεγκατάστασής τους. Πρόκειται για προσωρινό μέτρο, το οποίο και θα ισχύσει μόνο για όσο κριθεί αναγκαίο.
Καθώς η μετεγκατάσταση παραμένει σωτήριο εργαλείο για πολλούς πρόσφυγες, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ΔΟΜ κάνουν έκκληση στα κράτη, και βρίσκονται σε στενή συνεργασία μαζί τους, ώστε να διασφαλιστεί πως, πρόσφυγες που επείγει να μετακινηθούν, θα μεταφερθούν στις χώρες που έχει οργανωθεί να φτάσουν. Η αναστολή θα αρχίσει να ισχύει εντός των προσεχών ημερών, καθώς, και οι δύο Οργανισμοί προσπαθούν να μεταφέρουν όσους πρόσφυγες έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες μετεγκατάστασής τους, στον τελικό προορισμό τού καθενός εξ αυτών.
Η μετεγκατάσταση αποτελεί ζωτικής σημασίας βοήθεια και στήριξη στις ευάλωτες ομάδες προσφύγων. Ο ΔΟΜ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε χώρες οι οποίες φιλοξενούν πρόσφυγες, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς με το θέμα φορείς. Στόχος, η διασφάλιση της συνέχισης των διαδικασιών διεκπεραίωσης των περιπτώσεων εκείνων των προσφύγων που έχει εγκριθεί να μετεγκατασταθούν. Επιπλέον, θα παραμείνουμε σε στενή επικοινωνία με τους ίδιους τους πρόσφυγες, όπως επίσης και με όλους τους φορείς που εργάζονται για τη υποστήριξη της μετεγκατάστασης ως μέσου αποφασιστικής προστασίας.  Και οι δύο Οργανισμοί προσβλέπουν στην επανέναρξη των ταξιδιών μετεγκατάστασης, αμέσως μόλις λογικά και πρακτικά καταστεί δυνατή. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Τον ΔΟΜ, στη Γενεύη, Paul Dillon, +41 79 636 9874, pdillon@iom.int 
Την Ύπατη Αρμοστεία, στη Γενεύη, Shabia Mantoo, +41 79 337 7650, mantoo@unhcr.org 


2020-03-18 00:00:00