ΔΟΜ: Νέα στρατηγική αντιμετώπισης για πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη | International Organization for Migration

ΔΟΜ: Νέα στρατηγική αντιμετώπισης για πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη


Friday, 20 January, 2017

20/1/2017

Δελτίο Τύπου

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (ΥΑ) και 72 εταίροι παρουσίασαν στις 19 Ιανουαρίου 2017, μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης, κάνοντας παράλληλα έκκληση, όσον αφορά την ανταπόκριση στην κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη το 2017.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες έχει ως στόχο τη συμπλήρωση και ενίσχυση των προσπαθειών για τη διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου και προστασίας προσφύγων και μεταναστών. Επιπλέον, στόχος είναι η υποστήριξη μακροπρόθεσμων λύσεων όπως και η μεθοδική και αξιοπρεπής διαχείριση της μετανάστευσης. Μεγαλύτερη προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην ενίσχυση των συνεργασιών και του συντονισμού για το 2017.

 «Εδώ και δύο χρόνια, η ανταπόκριση της Ευρώπης στην άφιξη πάνω από 1,3 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών στην επικράτειά της συνάντησε πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του εν λόγω πληθυσμού. Το σχέδιο αυτό αποτελεί ένα επιχειρησιακό εργαλείο που θα διαδραματίσει κύριο ρόλο στη διασφάλιση αποτελεσματικότερων δράσεων και της βέλτιστης συντονισμένης ανταπόκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017», δήλωσε ο Vincent Cochetel, Διευθυντής του Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του ΔΟΜ, Leonard Doyle, συμπλήρωσε: «Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η ευαλωτότητα και οι ανάγκες των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών. Πρόκειται για μια απολύτως αναγκαία πρωτοβουλία».

Το πλάνο τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης μακροπρόθεσμων λύσεων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως ένα στιβαρό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τη στήριξη των εθελοντικών επιστροφών και την ενίσχυση εναλλακτικών νόμιμων οδών έναντι των επικίνδυνων διαδρομών, όπως την οικογενειακή επανένωση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, όπως και των γυναικών και κοριτσιών.

Το πλάνο περιλαμβάνει πιλοτικά προγράμματα για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών στην Ευρώπη. Πάνω από 25.000 τέτοια παιδιά έφτασαν δια θαλάσσης μόνο στην Ιταλία μέσα στο 2016. Επιπλέον, το πλάνο περιλαμβάνει ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού και στήριξης των θυμάτων σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο τους.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανταπόκρισης, όχι μόνο στις ανάγκες ενός κατά βάση στατικού πληθυσμού, αλλά και σε εκείνες των ανθρώπων που συνεχίζουν να μετακινούνται στην Ευρώπη, το πλάνο έχει μεγάλο γεωγραφικό εύρος, καλύπτοντας την Τουρκία, τη Νότια Ευρώπη, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, όπως και τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.

Οι συνολικές οικονομικές ανάγκες ανέρχονται σε 691 εκατομμύρια δολάρια, με τον εκτιμώμενο πληθυσμό να ανέρχεται σε 340.000 άτομα, με βάση προηγούμενες τάσεις στις αφίξεις και των ανθρώπων που ήδη βρίσκονται στις χώρες που λάβουν στήριξη μέσω του εν λόγω σχεδίου.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

 

Δελτίο Τύπου