ΔΟΜ: Περισσότερες από 38.000 Εθελούσιες Επιστροφές σε παγκόσμια κλίμακα το Α’ Εξάμηνο 2017 | International Organization for Migration

ΔΟΜ: Περισσότερες από 38.000 Εθελούσιες Επιστροφές σε παγκόσμια κλίμακα το Α’ Εξάμηνο 2017


Monday, 21 August, 2017

21/08/2017

 

Δελτίο Τύπου

 

19.088 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν επιστρέψει εθελοντικά στις χώρες καταγωγής του με τη βοήθεια του ΔΟΜ, της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου του 2017. Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΜ, οι μετανάστες επέστρεψαν εθελοντικά από 81 χώρες φιλοξενίας σε 136 χώρες καταγωγής, ενώ συνολικά από τις αρχές του 2017 έχουν επιστρέψει συνολικά 38.019 υπήκοοι τρίτων χωρών.

 

Η έκθεση που συνέταξε η μονάδα Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και επανένταξης του ΔΟΜ καταδεικνύει μείωση των εθελούσιων επιστροφών για το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των εθελούσιων επιστροφών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και την Ελβετία. Επιπλέον, η μείωση αυτή οφείλεται και σε συνδυασμό λοιπών παραγόντων μεταξύ των οποίων η μειωμένη εισροή μεταναστών και ο χαμηλότερος αριθμός αιτήσεων ασύλου.

 

Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση, το 1/3 των επωφελούμενων είναι γυναίκες και το 25% παιδιά.

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017, στην κορυφή των χωρών φιλοξενίας παραμένει η Γερμανία με 16.645 εθελούσιες επιστροφές και ακολουθεί η Ελλάδα με 2.924 επωφελούμενους. Η Αλβανία από την άλλη, παραμένει στην κορυφή των χωρών καταγωγής με 4.421 εθελούσιες επιστροφές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου