Δωρεά ρούχων για τη μεταναστευτική κοινότητα | International Organization for Migration

Δωρεά ρούχων για τη μεταναστευτική κοινότητα

13 Νοεμβρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου

 

Συνεργασία προσφοράς:

Δωρεά ρούχων για τη μεταναστευτική κοινότητα

 

Αθήνα –  Το “Everyday Refugees Foundation” με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) δώρισε 600 παντελόνια KEEN Europe για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, σε αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας κοντά στην Αθήνα.

«Το να βλέπεις την ευτυχία και την ευγνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων ενώ λαμβάνουν αυτά τα είδη ρουχισμού είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Το “Everyday Refugees Foundation” συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα για όλους μας, ενώ αυτή η δωρεά είναι μόνο μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν για τη στήριξη των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα », είπε ο Gianluca Rocco, Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ στην Ελλάδα.

Αυτή η δωρεά αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης εκστρατείας του ιδρύματος, με τίτλο “We are all in this together” που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο για να υποστηρίξει και να βοηθήσει τους μετανάστες που έχουν ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

«Το να προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Όχι μόνο για να βοηθήσουμε αλλά και για να ενδυναμώσουμε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη τη βοήθεια και τη στήριξή μας», δήλωσε ο Muhammed Muheisen, πρόεδρος και ιδρυτής του “Everyday Refugees Foundation”.

Το “Everyday Refugees Foundation” είναι ολλανδική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Άμστερνταμ, η οποία αποσκοπεί στο να καταγράψει, να εκπαιδεύσει, να βοηθήσει και να ενδυναμώσει τους πρόσφυγες, τις τοπικές κοινότητες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους, λόγω συγκρούσεων, φτώχειας, φυσικών καταστροφών και διακρίσεων.

Ο ΔΟΜ υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές στην διαχείριση 32 ανοικτών δομών φιλοξενίας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – DG HOME.

www.everydayrefugees.org | Instagram | Facebook | Twitter


2020-11-13 00:00:00