Εκδήλωση με επίκεντρο το Πρόγραμμα «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελουσίων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» | International Organization for Migration

Εκδήλωση με επίκεντρο το Πρόγραμμα «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελουσίων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης»


Thursday, 20 October, 2016

 

20/10/2016

Δελτίο Τύπου

 

«Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελουσίων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης»

Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) - Γραφείο Ελλάδος, διοργανώνει εκδήλωση με επίκεντρο το Πρόγραμμα «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελουσίων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης», το οποίο υλοποιείται από τον ΔΟΜ Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η  εκδήλωση πραγματοποιείται με σκοπό τη συζήτηση και τη διεύρυνση τρόπων συνεργασίας των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (75%) και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (25%). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όπου το «παρών» θα δώσουν και τοπικοί φορείς, θα τοποθετηθούν ο Δανιήλ Εσδράς, επικεφαλής ΔΟΜ. - Γραφείο Eλλάδος, η Χριστιάνα Ούτσικα, συντονίστρια του Προγράμματος και η Γιώτα Χατζηπαυλή, υπεύθυνη επικοινωνίας ΔΟΜ Ηπείρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Hotel Du Lac. Ώρα προσέλευσης 09:15 π.μ. (επισυνάπτεται πρόσκληση)

Λίγα λόγια για τον ΔΟΜ 

Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής  Διακυβερνητικός Οργανισμός με 158 κράτη μέλη και 480 γραφεία σε όλο τον κόσμο και προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη με Γραφείο από το 1952.

Για τον ΔΟΜ η μετανάστευση μπορεί να ωφελήσει τις χώρες υποδοχής και προέλευσης και κυρίως του μετανάστες, με την προϋπόθεση ότι προστατεύονται η αξιοπρέπεια των μεταναστών και η κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα συνεχίσει να χτίζει ολοκληρωμένες συνεργασίες με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών, να υποστηρίζει την αρχή της προστασίας της ελευθερίας της μετακίνησης και των δικαιωμάτων των μεταναστών και να υλοποιεί κυρίως προγράμματα εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης, κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, και καμπάνιες για την καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία, την καταπολέμηση  της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, κ.α.                                                                                 

Δελτίο Τύπου