Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων Επανένταξης» | International Organization for Migration

Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων Επανένταξης»

Δελτίο Τύπου

30/03/2017

 

4.715 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια από την 1η Ιουνίου του 2016 έως και τις 15 Μαρτίου του 2017 μέσω του Προγράμματος «Η εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υπό το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης κι Ένταξης. Από αυτούς, οι 174 ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες εκ των οποίων οι 75 είναι ιατρικά περιστατικά και οι 43 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 5.995 υπήκοοι τρίτων χωρών εγγράφηκαν στο πρόγραμμα. «Από τον Ιούνιο έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμα περίπου 5.000 μετανάστες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Αυτοί οι άνθρωποι γυρίσαν με αξιοπρεπείς συνθήκες τη χώρα τους, εκεί που τους περιμένει πάλι ο ΔΟΜ για να τους βοηθήσει στην επανένταξή και την επανασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Στην κορυφή της λίστας των χωρών καταγωγής βρίσκεται το Πακιστάν με 1.117 εθελοντικές επιστροφές, ακολουθεί το Ιράκ με 918, το Αφγανιστάν με 871, η Γεωργία με 456 ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Αλγερία με 338 εθελοντικές επιστροφές. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο Ιούνιος 2016 – 15 Μαρτίου 2017. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, από το σύνολο των 4.715 επιστροφών οι 823 εγγράφηκαν στο πρόγραμμα από τα νησιά, εκ των οποίων 385 από τη Λέσβο, 128 από τη Χίο, 128 από τη Σάμο, 101 από την Κρήτη, 43 από την Κω και 38 από τη Λέρο. Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος ανέφερε: «Ο ΔΟΜ είναι προσηλωμένος στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, στις αρχές προστασίας των μεταναστών και στην ασφαλή μετακίνησή τους. Επιπλέον η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας και του ΔΟΜ  έχει εντατικοποιηθεί στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων και έχει επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων επανένταξης, από την 1η Ιουνίου του 2016 έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2017 έχουν επωφεληθεί με βοήθεια επανένταξης σε είδος 755 υπήκοοι τρίτων χωρών εκ των οποίων οι 392 είναι από Πακιστάν και οι 176 από τη Γεωργία. Παράλληλα, από την 1η ως την 15η Μαρτίου 2017, 15 επιστρέφοντες επωφελήθηκαν από τη βοήθεια επανένταξης σε είδος. Την σημασία της άριστης συνεργασίας με πρεσβείες και προξενεία υπογράμμισε ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ Εσδράς: «Όλες οι πρεσβείες και τα προξενεία που συνεργαζόμαστε βρίσκονται όπως πάντα στο πλευρό μας γιατί θεωρούν και πιστεύουν ότι η επιθυμία των πολιτών να γυρίσουν στις πατρίδες τους είναι ταυτόχρονα και δικαίωμά τους.»

«Η εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων Επανένταξης, χρηματοδοτούμενη κατά 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών) ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Μάιο του 2019. Στόχος του προγράμματος είναι η εθελοντική επιστροφή τουλάχιστον 16.200 υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους και η στήριξη μέσω βοήθειας επανένταξης για 5.100 επωφελούμενους. «Η ΕΕ στηρίζει το πρόγραμμα και χρηματοδοτικά επειδή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα σε μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρα τους με ένα τρόπο που είναι αξιοπρεπής και ασφαλής.», είπε ο κύριος Γιάννης Χατζηγιάννης από το πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το γραφείο του ΔΟΜ στην Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των προγραμμάτων Εθελοντικής Επιστροφής κι Επανένταξης, δεδομένου ότι από το 2010 έχει βοηθήσει περισσότερους από 36.550 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, έχει στηρίξει πάνω από 3.800 επιστρέφοντες να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης και να δημιουργήσουν συνθήκες βιωσιμότητας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

 

Δελτίο Τύπου

 

 


2017-03-30 00:00:00