Μήνυμα Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ: Μεγαλύτερη βοήθεια και προστασία για τους εσωτερικά εκτοπισμένους. | International Organization for Migration

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ: Μεγαλύτερη βοήθεια και προστασία για τους εσωτερικά εκτοπισμένους.


Wednesday, 18 April, 2018

 

Γενεύη 18/04/2018

 

Δελτίο Τύπου

 

Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι σήμερα εσωτερικά εκτοπισμένοι εξ αιτίας ένοπλων συγκρούσεων εντός των συνόρων των χωρών τους, με το 50% του πληθυσμού αυτού να είναι παιδιά. Επιπλέον, κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μέσο όρο, αναγκάζονται να μετακινηθούν εντός των συνόρων τους εξ αιτίας των καταστροφών που συντελούνται.

«Το 1998, ο εσωτερικός εκτοπισμός είχε αναγνωριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τραγωδίες και σήμερα, 20 χρόνια μετά, δυστυχώς παραμένει», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ, της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, William Lacy Swing, στο πλαίσιο της 20ης επετείου των Κατευθυντήριων Αρχών για τους Εσωτερικά Εκτοπισμένους. Τον Απρίλιο του 1998, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εισήγαγε τις Κατευθυντήριες Αρχές για τους Εσωτερικά Εκτοπισμένους, ως σημείο αναφοράς για τα κράτη και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Σήμερα, 20 χρόνια μετά, το αποτύπωμα είναι ξεκάθαρο. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτές ως μία σταθερά προστασίας και βοήθειας των εσωτερικά εκτοπισμένων, με πολλές χώρες να τις έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τους, να έχουν σχεδιάσει συμφωνίες βάσει αυτών, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. 20 χρόνια μετά, ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων όμως, έχει σχεδόν διπλασιαστεί, λόγω περιορισμένων λύσεων για αυτούς που μένουν πίσω σε καθεστώς παρατεταμένων κρίσεων και λόγω ελλειμματικών χρηματοδοτήσεων. Η καθημερινή τραγωδία των εσωτερικά εκτοπισμένων συνεχίζεται», προσέθεσε.

«Ο ΔΟΜ βοηθά τα κράτη στην πρόληψη και την επίλυση του φαινομένου του εσωτερικού εκτοπισμού. Έτσι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αξιοποιώντας την 20η επέτειο από τη χάραξη των Κατευθυντήριων Αρχών αναλαμβάνουμε τρεις πρωτοβουλίες:

  • Ενημέρωση για την κεντρική αξία των Κατευθυντήριων Γραμμών στην βοήθεια και την προστασία των εσωτερικά εκτοπισμένων.
  • Πρόσκληση στις Κυβερνήσεις να ενσωματώσουν τις Κατευθυντήριες Αρχές στο εθνικό τους δίκαιο.
  • Ενίσχυση συνεργασιών που συμβάλλουν στο να αναδειχτούν οι δυνατότητες των εσωτερικά εκτοπισμένων και να ακουστούν οι φωνές τους», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής, William Swing.

Το 2016, οι δράσεις του ΔΟΜ σε 31 χώρες, υποστήριξαν περισσότερους από 19 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους και περισσότερους από 6 εκατομμύρια ανθρώπους που επέλεξαν να μείνουν πίσω. Τα νούμερα αυτά, καθιστούν τον ΔΟΜ ως έναν από  τους μεγαλύτερους Οργανισμούς παγκοσμίως στην προστασία και βοήθεια των εσωτερικά εκτοπισμένων.

Μέσω του προγράμματος DTM, ο ΔΟΜ εντοπίζει τις ροές των εσωτερικά εκτοπισμένων και τις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμά του Νοτίου Σουδάν, οπότε και ο ΔΟΜ μέχρι και το Μάρτιο του 2018 είχε καταγράψει 575.340 εκτοπισμένα άτομα.

 

Δελτίο Τύπου