Μετεγκατάσταση προσφύγων στη Φινλανδία | International Organization for Migration

Μετεγκατάσταση προσφύγων στη Φινλανδία


Friday, 2 September, 2016

Το γραφείο του ΔΟΜ Ελλάδας συνέβαλε καθοριστικά στην ασφαλή μετεγκατάσταση 82 προσφύγων στη Φινλανδία. Δελτίο Τύπου