Ο ΔΟΜ ενισχύει την παροχή βοήθειας στη Λέσβο για την υποστήριξη της αποσυμφόρησης του νησιού και την εύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων | International Organization for Migration

Ο ΔΟΜ ενισχύει την παροχή βοήθειας στη Λέσβο για την υποστήριξη της αποσυμφόρησης του νησιού και την εύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων

23 Σεπτεμβρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα – Δύο εβδομάδες μετά την τραγική πυρκαγιά στη Λέσβο και την εγκατάσταση περισσότερων από 9.000 μεταναστών και προσφύγων σε δομή προσωρινής στέγασης, ο ΔΟΜ έχει ενισχύσει το προσωπικό του στη Λέσβο με σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας που καταβάλλουν οι Ελληνικές Αρχές για την αποσυμφόρηση του νησιού.

Ο ΔΟΜ χαιρετίζει την ανταπόκριση των Ελληνικών Αρχών και των συνεργαζόμενων φορέων να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες στέγασης, σίτισης και παροχής νερού και ταυτόχρονα προτρέπει για την εύρεση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων για όλους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που διαμένουν στη Λέσβο και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

«Στόχος μας είναι να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε βιώσιμες επιλογές για τα άτομα που δικαιούνται να αποχωρήσουν από το νησί της Λέσβου», δήλωσε ο Gianluca Rocco, Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ στην Ελλάδα. «Η ασφαλής και ομαλή αποσυμφόρηση του νησιού αποτελεί βασική προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές», πρόσθεσε.

Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΜ παρέχει βοήθεια σε ασυνόδευτα παιδιά κι άλλα άτομα με ευαλωτότητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται από τις ελληνικές αρχές, να μεταφερθούν από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα και μετέπειτα να μετεγκατασταθούν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Υποστηρίζει την ένταξη αναγνωρισμένων προσφύγων μέσω του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος HELIOS, την παροχή στέγασης ευάλωτων πληθυσμών στην ηπειρωτική Ελλάδα, την δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης (AVRR) για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Στη Λέσβο και στα άλλα νησιά, ομάδες ενημέρωσης του ΔΟΜ επικοινωνούν και συνεργάζονται με μετανάστες που εκφράζουν την επιθυμία τους επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μέσω του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών (AVRR).

Ταυτόχρονα, η ομάδα του προγράμματος HELIOS βοηθά τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στο νησί, στην εύρεση επιλογών στέγασης, με απώτερο στόχο την προώθηση της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.

Αμέσως μετά την πυρκαγιά στη Μόρια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματέως για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη UNICEF μετέφεραν περισσότερους από 400 ασυνόδευτους ανήλικους από τη Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα σε λιγότερο από 24 ώρες. Τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί σταδιακά η μεταφορά και άλλων ασυνόδευτων ανηλίκών από τα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σε προσωρινές δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα.

«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ασφαλή μεταφορά όλων των ασυνόδευτων παιδιών στην ηπειρωτική χώρα και να υποστηρίξουμε τη μετεγκατάστασή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Gianluca Rocco. «Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 900 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων και ατόμων με ευαλωτότητα, έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα. Επικροτούμε τη δέσμευση που ανέλαβαν οι ευρωπαϊκές χώρες να δεχτούν περισσότερα παιδιά και ευάλωτα άτομα και ενθαρρύνουμε μια ευρύτερη συμμετοχή τους στο μέλλον».

Ο ΔΟΜ ευελπιστεί ότι μέσω της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Ευρώπη θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό της διαχείρισης της μετανάστευσης και της ανθρώπινης κινητικότητας, ώστε να είναι πλέον ασφαλής, ομαλή, χωρίς αποκλεισμούς και με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω μιας πιο μακροπρόθεσμης και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Χριστίνα Νικολαϊδου, ΔΟΜ Ελλάδας, Τηλ + 30 210 99 19 040, εσωτ. 248, Email: cnikolaidou@iom.int,
  • Ryan Schroeder, ΔΟΜ Βρυξελλών, Τηλ + 32 492 25 02 34, Email: rschroeder@iom.int  

 


2020-09-23 00:00:00