Ο ΔΟΜ τονίζει την αναγκαιότητα μιας συγκρατημένης, ανθρωπιστικής προσέγγισης στα σύνορα Ε.Ε.-Τουρκίας | International Organization for Migration

Ο ΔΟΜ τονίζει την αναγκαιότητα μιας συγκρατημένης, ανθρωπιστικής προσέγγισης στα σύνορα Ε.Ε.-Τουρκίας

 

 5 Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενεύη - Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προτρέπει όλα τα κράτη να επιδείξουν συγκράτηση και να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη και ανθρώπινη προσέγγιση αναφορικά με τις μετακινήσεις των πληθυσμών στα σύνορα Ε.Ε.-Τουρκίας. Τις τελευταίες πέντε ημέρες, οι ομάδες του ΔΟΜ και οι συνεργάτες τους συγκέντρωσαν πόρους για να προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια στις ομάδες μεταναστών που μετακινούνται από διαφορετικά σημεία της Τουρκίας προς τα σύνορα της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πολλοί από αυτούς τους μετανάστες, διαφόρων εθνικοτήτων, είναι ευάλωτοι, με μεγάλο ποσοστό γυναικών, παιδιών και οικογενειών μεταξύ τους. Οι μετανάστες στα χερσαία σύνορα Τουρκίας-Ε.Ε. και κοντά στο Αιγαίο δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή, νερό και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ενώ πολλοί κοιμούνται έξω σε σκληρές καιρικές συνθήκες.

Οι κινητές ομάδες του ΔΟΜ έχουν προσφέρει άμεση βοήθεια σε περισσότερους από 2.000 μετανάστες, διανέμοντας βασικά είδη και παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο (Turkish Red Crescent) και την Ένωση για την Αλληλεγγύη με τους Αιτούντες άσυλο και τους Μετανάστες (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants).

Ο ΔΟΜ είναι έτοιμος να στηρίξει όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη με ενέργειες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης, μειώνοντας τις συνθήκες ευαλωτότητας και διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών των μεταναστών. Ο Οργανισμός χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. και των κρατών μελών της να αντιμετωπίσουν την κατάσταση υπό ανθρωπιστικές και πολιτικές προοπτικές.

Ο ΔΟΜ αναγνωρίζει ότι η παράτυπη μετανάστευση και ο εκτοπισμός των πληθυσμών, έχουν θέσει πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ελλάδας, σε ένα καθεστώς πίεσης ενώ απαιτείται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μοιραστεί η ευθύνη, αναφορικά με την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης και βιώσιμων λύσεων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, πρέπει να τηρηθούν οι διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά εκείνους που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΟΜ καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει την Ελλάδα, στην οποία έχει ασκηθεί σημαντική πίεση τα τελευταία χρόνια ως κράτος μέλος της Ε.Ε. και την Τουρκία, η οποία φιλοξενεί εδώ και καιρό εκατομμύρια πρόσφυγες που αναζητούν προστασία από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία.

Η κατάσταση ιδιαίτερα στο Ιντλίμπ της Συρία, έχει φθάσει πλέον σε καταστροφικά επίπεδα. Ο αριθμός των πρόσφατα εσωτερικά εκτοπισμένων πληθυσμών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο, δημιουργώντας τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες για τον άμαχο πληθυσμό. Για άλλη μια φορά, ο ΔΟΜ προτρέπει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στις συρράξεις που πραγματοποιούνται στη Συρία, να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύσουν τους άμαχους πληθυσμούς και να επιτρέψουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που έχουν υποστεί μερικές από τις χειρότερες αγριότητες του αιώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΔΟΜ, Leonard Doyle, Email: ldoyle@iom.int,  Τηλ. +41 79 2857123

 


2020-03-05 00:00:00