Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: 5000 αιτούντες άσυλο μετεγκαταστάθηκαν με τη βοήθεια του ΔΟΜ σε χώρες μέλη της ΕΕ | International Organization for Migration

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: 5000 αιτούντες άσυλο μετεγκαταστάθηκαν με τη βοήθεια του ΔΟΜ σε χώρες μέλη της ΕΕ


Friday, 16 September, 2016

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.