Το επίσημο video spot είναι έτοιμο! | International Organization for Migration

Το επίσημο video spot είναι έτοιμο!

Το επίσημο video spot του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Γραφείο Ελλάδος είναι έτοιμο! (by Rex Bites - Digital Publishing)

Η Εθελοντική Επιστροφή και Επανένταξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κατανόησης του μεταναστευτικού ζητήματος και διαχείρισής του. Στοχεύει στην ομαλή επιστροφή και επανένταξη με όρους αξιοπρέπειας και ασφάλειας των μεταναστών εκείνων που επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα πρόελευσής τους, με δική τους βούληση.

Στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζεται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και επιβεβαιώνει την σημασία της λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα ως πολύτιμου συνεργάτη των επίσημων αρχών, ελληνικών και διεθνών, καθώς επίσης και των μη κυβερνητικών οργανισμών.


2016-07-29 00:00:00