Το πρόγραμμα HELIOS στηρίζει τη στέγαση αναγνωρισμένων προσφύγων | International Organization for Migration

Το πρόγραμμα HELIOS στηρίζει τη στέγαση αναγνωρισμένων προσφύγων

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) «ΗΛΙΟΣ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και δύναται να υποστηρίξει τις ανάγκες στέγασης ατόμων που θα κληθούν να φύγουν από τους χώρους διαμονής τους σε camps και προσωρινές δομές φιλοξενίας έως τις 31 Μαΐου, όπως ορίζεται από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Μέσω εξειδικευμένου προσωπικού, το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» διενεργεί σεμινάρια στήριξης στέγασης και ατομικές συνεδρίες, με σκοπό να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ενοικίασης διαμερίσματος στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την εύρεση ανεξάρτητης διαμονής σε διαμερίσματα που ενοικιάζονται στο όνομα του δικαιούχου. Το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους ενοικίασης και μετακόμισης ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας και στηρίζει άτομα που έχουν ήδη βρει κατάλυμα με έγκυρη συμφωνία μίσθωσης.

Το πρόγραμμα HELIOS απευθύνεται σε πρόσφυγες αναγνωρισμένους μετά την 01/01/2018, στηρίζει την ανεξάρτητη διαμονή και οργανώνει μαθήματα γλωσσικού και πολιτισμικού προσανατολισμού σε δεκαέξι Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ατομική απασχόληση μέσω μαθημάτων εργασιακής ετοιμότητας, παροχής οδηγιών και της δημιουργίας δικτύου με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Μέχρι σήμερα και με βάση το ενδιαφέρον και τις ανάγκες που έχουν εκδηλωθεί, 8.752 άτομα έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα και έχουν λάβει διαφορετικούς τύπους υποστήριξης με σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση.

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα, 1,686 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες- κυρίως από τη Συρία (37%) και το Ιράκ (22%) - βρήκαν στέγη και ζουν στην Ελλάδα σε διαμερίσματα μισθωμένα στο όνομά τους. Το σύνολο των διαμερισμάτων ανέρχεται στα 757.

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα με το όνομα Heliospiti έχει δημιουργηθεί από τον ΔΟΜ και τους συνεργάτες του προγράμματος στον πυλώνα της στέγασης, όπου οι δικαιούχοι του HELIOS μπορούν να αναζητήσουν διαμέρισμα με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού. Το πρόγραμμα HELIOS υλοποιείται από τον ΔΟΜ σε συντονισμό με 10 εταίρους υλοποίησης και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χριστίνα Νικολαΐδου - IOM Greece, Email: cnikolaidou@iom.int tel +30 210 9919 040 (ext.248)


2020-05-29 00:00:00