1.134 αιτούντες άσυλο μετεγκασταστάθηκαν το Σεπτέμβριο σε χώρες - μέλη της ΕΕ με την υποστήριξη του ΔΟΜ Ελλάδας | International Organization for Migration

1.134 αιτούντες άσυλο μετεγκασταστάθηκαν το Σεπτέμβριο σε χώρες - μέλη της ΕΕ με την υποστήριξη του ΔΟΜ Ελλάδας


Monday, 3 October, 2016

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου