Φωτογραφίες & Videos | International Organization for Migration

Φωτογραφίες & Videos

Responding to COVID – 19, working together for the children
Voluntary relocation scheme from Greece to other European Countries - Working together
HELIOS - National Campaign (Long Version)
Fostering Across Borders (Extended Version)
2019: IOM provides SMS in 30 open accommodation sites in mainland of Greece (Short Version)
2019: IOM provides SMS in 30 open accommodation sites in mainland of Greece (Long Version)
Site Management Support & Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites
Fostering Across Borders (Short version)
Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης (AVRR) - Ιστορίες επανένταξης
Abdi Manbeeq and her family