Φωτογραφίες & Videos | International Organization for Migration

Φωτογραφίες & Videos

Site Management Support & Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites
Fostering Across Borders (Short version)
Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης (AVRR) - Ιστορίες επανένταξης
Abdi Manbeeq and her family
Protecting and Empowering Migrants and Refugees in Open Accommodation Sites
Ασφαλείς Ζώνες: Φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στην ενδοχώρα
Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης (AVRR) - Η διαδικασία της επιστροφής
Πίσω στο σχολείο τα παιδιά μεταναστών & προσφύγων!
Μετεγκατάσταση στην Πορτογαλία: Η ιστορία του Mohamed και της Nuha
Επανένταξη στη Γεωργία: Οι ιστορίες της Tea και της Irma