Φωτογραφίες & Videos | International Organization for Migration

Φωτογραφίες & Videos

ΔΟΜ Ελλάδας - News Highlight 07/2014 - 02/2015
Ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας μιλάει στο Δήμο Νέας Σμύρνης, 07/2013
Ο Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δ. Εσδράς στη Μυτιλήνη, 2013
Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών & Επανένταξης, 2012-2013