Τυπος & Νεα

Relocation

Ο ΔΟΜ παρέχει υποστήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση με στόχο την ασφαλή και αξιοπρεπή μετεγκατάσταση 

65.000 αιτούντων άσυλο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

AVRR

Ο Saysd Bashir κατάγεται από το Αφγανιστάν. Μετά από 6μηνη παραμονή στην Ελλάδα αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του με ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέσω του προγράμματος Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών.

Aπό το 2010 o ΔΟΜ έχει βοηθήσει περισσότερους από 30.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια

@IOMGREECE