Οι μετανάστες δεν γνωρίζουν πάντα τα δικαιώματά τους! 

Διερευνούμε συνεχώς καινοτόμους τρόπους σύνδεσης με τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους μετανάστες, να δημιουργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης και να παρέχουμε ουσιαστικές πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης και άλλα κανάλια επικοινωνίας.

Έτσι, δημιουργήσαμε το Virtual Feedback Box (VFB): ένα διαδικτυακό, απλό, φιλικό προς τα κινητά εργαλείο, που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του ΔΟΜ και των μεταναστών.

 

Πώς λειτουργεί όμως ακριβώς το VFB; 

• Ένας κωδικός QR που οδηγεί στην εφαρμογή είναι διαθέσιμος τόσο online όσο και εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβάνεται σε αφίσες και φυλλάδια σε όλα τα σημεία που είναι παρών ο ΔΟΜ, καθώς και σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

• Οι χρήστες έχουν την επιλογή να υποβάλουν σχόλια. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 11 γλώσσες εδώ:

 

virtual feeback box

 

 

 

Με το VFB, οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να αποκαλύψουν αυτοπροσώπως. 

  • Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι εμπιστευτικές και σύμφωνες με τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων του ΔΟΜ.
  • Το εργαλείο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας σε πραγματικό χρόνο. 
  • Κάθε μήνυμα που λαμβάνουμε απευθύνεται στο άτομο ή το τμήμα που είναι αρμόδιο να απαντήσει. 

Το σύστημα παρακολουθείται συνεχώς για να διασφαλιστεί ότι οι απαντήσεις είναι έγκαιρες, ειδικά εάν το μήνυμα σχετίζεται με ζητήματα ασφάλειας ή προστασίας όταν ενδέχεται να ενεργοποιηθούν εθνικοί μηχανισμοί παραπομπής, όπως απαιτείται.