ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ)
IOM Facts and Figures_Migrants in the World
281 εκατ.
IOM Facts and Figures_Population
3.6%
IOM Facts and Figures_Remittance
702 ΔΙΣ. USD
IOM Facts and Figures_Migrant Workers
164 εκατ.

Ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση (ΔΟΜ) διεξάγει και υποστηρίζει την παραγωγή δεδομένων και την έρευνα που έχουν σχεδιαστεί αμφότερες για να καθοδηγούν και να ενημερώνουν τις μεταναστευτικές πολιτικές και πρακτικές. Η έρευνα είναι σχεδιασμένη για να βελτιώσει το έργο του ΔΟΜ και να συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση των προτύπων και διαδικασιών μετανάστευσης, καθώς και των δεσμών μεταξύ της έρευνας για τη μετανάστευση και των μεταναστευτικών πολιτικών και πρακτικών. Η έρευνα τροφοδοτεί επίσης άμεσα τον ρόλο του ΔΟΜ ως φορέα δημοσίευσης των ευρημάτων της, μεταξύ άλλων μέσω της ναυαρχίδας του ΔΟΜ, της Έκθεσης Παγκόσμιας Μετανάστευσης, των εργασιών που δημοσιεύονται στην Έρευνας Μετανάστευσης και μέσω των Προφίλ Μετανάστευσης του ΔΟΜ. 

Ο ΔΟΜ Ελλάδας παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών, των εσωτερικά εκτοπισμένων, των επιστρεφόντων και των κοινοτήτων υποδοχής.