Για περισσότερες πληροφορίες για τον ΔΟΜ στην Ελλάδα παρακαλώ επικοινωνήστε cnikolaidou@iom.int & iomathensmedia@iom.int.

Σε διεθνές επίπεδο το τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνιών του ΔΟΜ (MCD), παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα σχετικά με ΜΜΕ και Επικοινωνία στα κεντρικά γραφεία του ΔΟΜ και τις αποστολές παγκοσμίως και είναι υπεύθυνο για ζητήματα Τύπου. Το βασικό γραπτό προϊόν είναι το ενημερωτικό δελτίο δράσεων που βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα. Προηγείται προφορική ενημέρωση στο UN Palais des Nations στη Γενεύη κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί από έναν εκπρόσωπο Τύπου. Τα δελτία διανέμονται ταυτόχρονα και διαδικτυακά από τη Μανίλα σε ΜΜΕ, Κυβερνήσεις, αποστολές του ΔΟΜ και άλλους εγγεγραμμένους παραλήπτες. Αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του ΔΟΜ στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ισπανικά. Το τμήμα Τύπου (MCD) απαντά σε ερωτήματα δημοσιογράφων και δίνει συνεντεύξεις και άλλου είδους ενημερώσεις.