Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σας προσκαλεί να εμπλακείτε, να αναλάβετε δράση και να συμμετάσχετε σε διάφορες συλλογικές πρωτοβουλίες για να κάνετε τη μετανάστευση λειτουργική για όλους. 

Όλοι μας διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στο να γίνει η μετανάστευση  λειτουργική για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των κοινοτήτων προέλευσης, διέλευσης και προορισμού. 

Η μετανάστευση επηρεάζει και επηρεάζεται από όλους τους τομείς βιώσιμης ανάπτυξης. Η διαχείριση της μετανάστευσης θα αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.   

Εργασία

Όντας μέλος της ομάδας του ΔΟΜ, απαιτούνται τα υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας, ικανότητας και ακεραιότητας. Ο ΔΟΜ στοχεύει επίσης σε μια δίκαιη γεωγραφική κατανομή μεταξύ του προσωπικού του. Ως αποτέλεσμα η αναζήτηση προσωπικού στοχεύει, αλλά δεν περιορίζεται, σε υπαλλήλους των χωρών της εκάστοτε αποστολής. Ως εργοδότης ο ΔΟΜ παρέχει ίσες ευκαιρίες και αναζητά αφοσιωμένους επαγγελματίες με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στον τομέα της μετανάστευσης. Οι εργαζόμενοι στον ΔΟΜ δουλεύουν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, όπου η διαφορετικότητα και η πολιτισμική ευαισθησία και ανεκτικότητα έχουν αξία. 

Διαβάστε περισσότερα

Δουλέψτε Μαζί μας: Τμήμα Προμηθειών

Ένας σημαντικός παράγοντας που διακρίνει τον ΔΟΜ στη σχέση του με συνεργαζόμενες κυβερνήσεις και χρηματοδότες είναι η προσεκτική εποπτεία των κεφαλαίων που αυτοί εμπιστεύονται. Καθώς ο ΔΟΜ συνεχίζει να μεγαλώνει τις δράσεις του στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων παγκοσμίως, οι ανάγκες για προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών αυξάνει. Εφαρμόζουμε τα υψηλότερα κριτήρια δεοντολογίας σε όλες τις συναλλαγές και επιλέγουμε προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών βάσει των πολιτικών του ΔΟΜ και των καθορισμένων κριτηρίων επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα