Η καμπάνια PROTECT έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει, να μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες και να τονίσει τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και της έμφυλης βίας.