Αυτή η σελίδα αναδεικνύει σημαντικές εκστρατείες που υλοποιούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που βρίσκονται σε ισχύ. Διατίθεται επίσης, μια πλήρης λίστα ενεργών εκστρατειών και σημαντικών εκδηλώσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει ο Οργανισμός.