(2014-2020)

ΠεριγραφήΠερίπου 200.000 αδυνόδευτα παιδιά και νέοι μετανάστες ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη από την άνοδο των αφίξεων των προσφύγων και των μεταναστών στην 2015. Το πρόγραμμα αναδοχής πέρα από τα σύνορα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και την επέκταση της παρεχόμενης οικογενειακής φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες σε έξι ακόμη κράτη-μέλη της Ε.Ε.: Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ήδη αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανάδοχων φροντιστών, ενώ επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων φροντιστών) εκπαιδεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν προκειμένου να μπορούν να προστατεύουν και να προασπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες αυτών των παιδιών. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνώρισε πως η φροντίδα σε οικογενειακό επίπεδο είναι καλύτερη από τη φιλοξενία μεγάλης κλίμακας, παρέχοντας στα παιδιά ένα περιβάλλον φροντίδα και αντιμετώπιση των ατομικών τους αναγκών. Ο Oργανισμός διαπίστωσε ότι λιγότερα παιδιά εξαφανίζονται από ανάδοχες οικογένειες σε σύγκριση με τα κέντρα υποδοχής και τις δομές, τονίζοντας παράλληλα πως η κατάρτιση των επαγγελματιών παραμένει υψηλή προτεραιότητα για να εξασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα φροντίδας και προστασίας για τα παιδιά αυτά. Το πρόγραμμα αναδοχής πέρα από τα σύνορα βασίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος ALFACA (Εναλλακτική Φροντίδα Οικογένειας), και ιδιαίτερα στο εγχειρίδιο ορθών πρακτικών αλλά και το πακέτο e-learning για κάθε επαγγελματία, καθώς και την εμπειρία του να εργάζονται με τις οικογένειες υποδοχής και τα ασυνόδευτα παιδιά που ζουν μαζί τους.

Διαστηριότητες του Προγράμματος αναδοχή πέρα από τα σύνορα:

  • Εντοπισμός των εκπαιδευτικών κενών που υπάρχουν, καθώς και των αναγκών για επαγγελματίες και ανάδοχους φροντιστές, σε εθνικό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να παράσχουν φροντίδα σε ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, βάσει μιας προσέγγισης Εκπαίδευσης-προς-Εκπαιδευτές.
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε ανάδοχους φροντιστές, προσαρμοσμένο στο περιβάλλον κάθε χώρας.
  • Υποστήριξη της διαδικασίας πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού (ανάδοχων φροντιστών) για ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες μέσω ενημερωτικών συναντήσεων,  for a συζητήσεων μεταξύ των ανάδοχων φροντιστών και ανάπτυξη του υλικού ευαισθητοποίησης.
  • Συμβουλευτική με παιδιά και νέους, για να αποτυπωθούν οι απόψεις τους σχετικά με την οικογενειακή φροντίδα αναδοχής σε όλες τις πυχές του Προγράμματος (προσέγγιση με επίκεντρο το ίδιο το παιδί).
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια" της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σχετιζόμενα Πηγές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Αναδοχής πέρα από τα σύνορα εδώ.