Έργο: Το έργο «Δημιουργία δομών επείγουσας φιλοξενίας» υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης - Αποστολή στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ελβετική κυβέρνηση για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ και το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Διάρκεια: 9 μήνες (6 Μαρτίου, 2023 – 5 Δεκεμβρίου, 2023) 

Φορείς Υλοποίησης: Η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ελλάδος. 

Πρόσθετες Συνεργασίες: Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, για τη λειτουργία των δομών επείγουσας φιλοξενίας σε Αττική και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, θα αναπτυχθεί περαιτέρω ισχυρή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους εταίρους υλοποίησης. 

Η νομοθετική κατάργηση της προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανήλικων, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας συνοδεύτηκε από την δημιουργία ενός εναλλακτικού επιχειρησιακού μοντέλου, του Εθνικού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και τη διασφάλιση ότι λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. 

Η δημιουργία του προαναφερθέντος εθνικού μηχανισμού ήταν κοινή πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον ΔΟΜ και τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) (ΑΡΣΙΣ, ΜΕΤΑδραση, Δίκτυο για Δικαιώματα του Παιδιού). Αποτελεί, επίσης, την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ασυνόδευτων ανήλικων, που προηγουμένως ήταν εκτός του εθνικού πλαισίου προστασίας και την άμεση τοποθέτησή τους σε ασφαλή περιβάλλοντα που λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών. 

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμεύει ως κατάλληλο σύστημα άμεσης ανταπόκρισης προστασίας και φροντίδας για παιδιά που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποδοχής για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Ως μέρος αυτού, ο ΔΟΜ προβλέπεται να υποστηρίξει με: α) Παροχή στέγης, τροφής και είδη εκτός τροφίμων σε δομές επείγουσας ανάγκης κατάλληλες για παιδιά που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν από τον ΔΟΜ στην ηπειρωτική Ελλάδα β) Παροχή φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης περιπτώσεων, διεξαγωγής αξιολογήσεων βέλτιστου συμφέροντος και διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω μεταφορά και παραπομπή των παιδιών σε άλλες υπηρεσίες φροντίδας. 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων:

Ο ΔΟΜ έχει αναλάβει τη λειτουργία έως και 240 θέσεων σε δομές επείγουσας φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα και θα αξιοποιήσει την πολυετή πείρα του στην παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαμονής ασυνόδευτων ανήλικων και άλλων ευάλωτων ομάδων μεταναστών στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική ανάπτυξη της αντίστοιχης δραστηριότητας και εφαρμογή της σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. 

1.1 Παροχή στέγης, τροφής και είδη εκτός τροφίμων 

Η παροχή υπηρεσιών (κατάλληλη στέγαση, διατροφή, υπηρεσίες υγιεινής και ειδών εκτός τροφίμων) υλοποιείται από τον ΔΟΜ υπό τον γενικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, είτε σε ήδη εγκατεστημένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης, ιδιωτικά κτίρια, τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω των σχετικών διαδικασιών του ΔΟΜ. Σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες, οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης θα έχουν συνολική χωρητικότητα έως και 240 θέσεις. 

1.2 Παροχή Φροντίδας 

Οι δομές επείγουσας φιλοξενίας θα παρέχουν ένα ασφαλές και προστατευτικό περιβάλλον, όπου μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών του ΔΟΜ θα αξιολογεί το προφίλ και τις ευαλωτότητες των ασυνόδευτων ανήλικων και θα τους παραπέμπει στο κατάλληλο μοντέλο διευθέτησης περίθαλψης. Η βοήθεια που παρέχεται περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες διαχείρισης περιπτώσεων, αξιολόγησης βέλτιστου ενδιαφέροντος και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Factsheet