Έργο: Το έργο «Δημιουργία δομών επείγουσας φιλοξενίας για ασυνόδευτα παιδιά» υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης - Αποστολή στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με δωρεά που δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας στο πλαίσιο της Δράσης Αναπτυξιακής Δέσμευσης «Υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελληνική Δημοκρατία».

Διάρκεια: 12 μήνες (1 Δεκεμβρίου 2021 - 31 Νοεμβρίου 2022)

Φορείς Υλοποίησης: Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Πρόσθετες Συνεργασίες: Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, για τη λειτουργία των δομών επείγουσας φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα αναπτυχθεί περαιτέρω ισχυρή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους εταίρους υλοποίησης.

Η νομοθετική κατάργηση της προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανήλικων, με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Παιδιών συνοδεύτηκε από την δημιουργία ενός εναλλακτικού επιχειρησιακού μοντέλου, του Εθνικού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και τη διασφάλιση ότι λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με τα συμφέροντά τους.

Η δημιουργία του προαναφερθέντος εθνικού μηχανισμού ήταν κοινή πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον ΔΟΜ και τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) (ΑΡΣΙΣ, ΜΕΤΑδραση, Δίκτυο για Δικαιώματα του Παιδιού). Αποτελεί, επίσης, την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ασυνόδευτων ανήλικων, που προηγουμένως ήταν εκτός του εθνικού πλαισίου προστασίας και την άμεση τοποθέτησή τους σε ασφαλή περιβάλλοντα που λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών.

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμεύει ως κατάλληλο σύστημα άμεσης ανταπόκρισης προστασίας και φροντίδας για παιδιά που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποδοχής για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Ως μέρος αυτού, ο ΔΟΜ προβλέπεται να υποστηρίξει με: α) τη δημιουργία επειγουσών δομών  κατάλληλων για τα παιδιά στην ηπειρωτική χώρα με την ίδρυση δομών επείγουσας φιλοξενίας, β) την υποστήριξη της καθημερινής διαχείρισης υποθέσεων στις δομές επείγουσας φιλοξενίας  με εξειδικευμένο προσωπικό και την παροχή απαραίτητης υποστήριξης σε ανηλίκους και γ) διοργάνωση της διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω μεταφορά και παραπομπή των παιδιών σε άλλες υπηρεσίες φροντίδας.

Ο ΔΟΜ θα αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία έως και 200 θέσεων σε δομές επείγουσας φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα και θα αξιοποιήσει την πολυετή πείρα του στην παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαμονής ασυνόδευτων ανήλικων και άλλων ευάλωτων ομάδων μεταναστών στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική ανάπτυξη της αντίστοιχης δραστηριότητας και εφαρμογή της σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

 1.1 Εγκατάσταση Δομών Επείγουσας Φιλοξενίας

Οι δομές επείγουσας φιλοξενίας θα δημιουργηθούν από τον ΔΟΜ υπό τον γενικό συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Παιδιών είτε σε ιδιωτικά κτίρια, τα οποία θα επιλεγούν μέσω των σχετικών διαδικασιών του ΔΟΜ, είτε σε δημόσια κτίρια που υποδεικνύονται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες, προβλέπεται να λειτουργήσουν πέντε (5) δομές επείγουσας φιλοξενίας συνολικής χωρητικότητας 200 θέσεων.

1.2 Υποστήριξη της καθημερινής διαχείρισης δομών

Οι δομές επείγουσας φιλοξενίας θα παρέχουν ένα ασφαλές και προστατευτικό περιβάλλον, όπου μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών του ΔΟΜ θα αξιολογεί το προφίλ και ευαλωτότητες των ασυνόδευτων ανήλικων και θα τους παραπέμπει στο κατάλληλο μοντέλο διευθέτησης περίθαλψης. Θα διασφαλιστεί η ποιότητα της παροχής βοήθειας και η ευημερία και η ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

1.3 Υποστήριξη της διαδικασίας διεξαγωγής ιατρικών εξετάσεων

Κατά την παραμονή των ασυνόδευτων ανήλικων στις δομές, ο ΔΟΜ θα υποστηρίξει με τη διοργάνωση τυχόν απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται για την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις και την ενδεχόμενη παραπομπή τους σε οποιοδήποτε άλλη δομή φιλοξενίας (π.χ. διάγνωση φυματίωσης), καθώς και με την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των δικαιούχων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ασυνόδευτα ανήλικα συχνά αξιολογούνται με σημαντικές ιατρικές παθήσεις. Για το σκοπό αυτό, επαγγελματίες υγείας του ΔΟΜ (γιατροί, νοσηλευτές) θα είναι παρόντες στις δομές για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων υγείας) και φαρμακευτικών προϊόντων/φαρμάκων.

Factsheet