Διάρκεια: 1 Μάϊου 2016 – 31 Σεπτεμβρίου 2017

Αναλυτικά:

 • Προστασία και βοήθεια: 7 μόνιμες/επιτόπιες και 9 κινητές ομάδες προστασίας και βοήθειας χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών σε δικαιούχους σε επίσημες και ανεπίσημες δομές στην Αττική, στη Β. Ελλάδα και στα νησιά. Οι δραστηριότητες των μονάδων περιλάμβαναν κοινωνική, ψυχολογική και νομική συμβουλευτική, εντοπισμός των περιπτώσεων, άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις ευάλωτων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας / διοίκησης, ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές τους, τους κινδύνους της σεξουαλικής βίας ή της βίας λόγω φύλου (SGBV), το εμπόριο και τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων. Στο πλαίσιο της βοήθειας, ο ΔΟΜ παρείχε, επίσης, τη μεταφορά των επωφελουμένων με λεωφορείο στην πλησιέστερη πόλη, χωριό, καθώς και σε ιατρικά ραντεβού αρκετές φορές την εβδομάδα, διασφαλίζοντας την ευημερία των μεταναστών και την επαφή τους με την ελληνική κοινωνία.
 • Κινητές ιατρικές ομάδες σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας: 5 ιατρικές κινητές μονάδες έχουν παράσχει υπηρεσίες υγείας σε μετανάστες στις ανοιχτές δομές σε Θερμοπύλες, Ριτσώνα, Οινόφυτα, Σέρρες, Λαύριο/Άγιο Ανδρέα, όπου διαπιστώθηκε έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών. Οι κινητές μονάδες στελεχώθηκαν από γιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές.
 • Παροχή στέγασης σε ευπαθείς ομάδες: Σε συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ, καθώς και με τους Γιατρούς του Κόσμου,  ο ΔΟΜ έχει υποστηρίξει τη λειτουργία των χώρων διαμονής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τα ευάλωτα άτομα. Μεταξύ αυτών είναι: κέντρο φιλοξενίας των Γιατρών του Κόσμου 60 περιπτώσεων ευπαθών ατόμων και ξενώνας για 100 ασυνόδευτους ανήλικους, το κέντρο της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στην Αθήνα  (χωρητικότητας 20 ασυνόδευτων ανηλίκων), το κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στο Βόλο (χωρητικότητας 48 ασυνόδευτων ανηλίκων), οι ξενώνες του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στην Αθήνα (χωρητικότητας 70 ασυνόδευτων ανήλικων κοριτσιών και άλλων ευάλωτων γυναικών) και την Κρήτη (χωρητικότητας 25 ασυνόδευτων ανηλίκων), καθώς και ο ξενώνας του ξενώνα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ) (χωρητικότητας 17 ασυνόδευτων ανηλίκων). Οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν στην Αθήνα, στην Κεντρική, Βόρεια και Νότια Ελλάδα και προσέφεραν στους δικαιούχους εξειδικευμένα καταλύματα και υπηρεσίες προστασίας και αρωγής, προκειμένου να ξεπεράσουν τα ψυχικά τραύματά τους και να ενταχθούν σταδιακά στις τοπικές κοινότητες.
 • Παρεμβάσεις προστασίας σε δομές φιλοξενίας μεταναστών και δημιουργία ασφαλών ζωνών για ασυνόδευτους ανηλίκους: με στόχο την παροχή προστασίας μέσω του συντονισμού των δομών και την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών, κενών και βασικών αναγκών στις δομές, ο ΔΟΜ υποστήριξε την Ελληνική Κυβέρνηση στη διαχείριση των κέντρων φιλοξενίας, λόγω της έλλειψης άλλης χρηματοδότησης για την παροχή αναγκαίων προσαρμογών και των επειγουσών έργων αποκατάστασης που πιθανώς να έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του μεταναστευτικού πληθυσμού στις δομές φιλοξενίας. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχοκοινωνική ευημερία και υγεία των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων. Λόγω της μεγάλης ζήτησης και της περιορισμένης χωρητικότητας των δομών φιλοξενίας, ο ΔΟΜ, σε συνεργασία με τοπική ΜΚΟ, διηύθυνε δύο ασφαλείς ζώνες στο κέντρο φιλοξενίας στη Ριτσώνα (Αττική) και στην Καβάλα (Βόρεια Ελλάδα). Μέσα από αυτή τη δράση, ο ΔΟΜ κάλυψε το κενό όσον  αφορά την προστασία των παιδιών, παρείχε στοχευμένη βοήθεια σε ασυνόδευτους ανηλίκους μέχρι την τοποθέτησή τους σε ξενώνες φιλοξενίας από την ΕΚΚΑ και περιόρισε τους αυξημένους κινδύνους κακοποίησης ή άλλης βλάβης που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ενώ διαβιούν σε δομές φιλοξενίας.
 • Ατομική βοήθεια έκτακτης ανάγκης και ειδών - εκτός τροφίμων: Στο πλαίσιο της προστασίας και της βοήθειας μέσω των αναπτυσσόμενων διεπιστημονικών ομάδων, ο ΔΟΜ Ελλάδας έχει καλύψει διάφορες ατομικές ανάγκες, από τις βασικές (ιατρικά έξοδα, αιτήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των παιδιών), έως και την παροχή απαραιτήτων εγγράφων και μεταφοράς. Επιπλέον, ο ΔΟΜ έχει διασφαλίσει τις βασικές ανάγκες και αξιοπρέπεια των μεταναστών και των προσφύγων, μέσω της διανομής προμηθειών και ειδών εκτός τροφίμων, κυρίως ειδών ένδυσης και υπόδησης.
 • Εκστρατεία πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης: με στόχο να στηρίξει τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της παροχής επείγουσας βοήθειας, ο ΔΟΜ θα διεξάγει ενημερωτικές συνεδρίες και εκστρατείες ενημέρωσης, θα διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια, χρησιμοποιώντας παράλληλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα μέσα ενημέρωσης και βίντεο ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης (7 βίντεο). Τα βίντεο έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το μεταναστευτικό/προσφυγικό, προάγοντας τη συνύπαρξη και την αμοιβαία κατανόηση.

 Στόχοι / Δραστηριότητες:

 1. Αντιμετώπιση της ευαλωτότητας του πληθυσμού μεταναστών και προσφύγων στις δομές φιλοξενίας (προσωρινά και μακροπρόθεσμα), καθώς και στις ανεπίσημες δομές.
 2. Εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας για το μεταναστευτικό πληθυσμό στις ανοικτές δομές φιλοξενίας.
 3. Ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας των εξειδικευμένων παροχών υπηρεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες και πρόσφυγες (συμπεριλαμβανομένων θυμάτων εμπορίας, ατόμων σε κίνδυνο, παιδιών, ηλικιωμένων μεταναστών, μεταναστών με προβλήματα υγείας ή με αναπηρίες).
Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)

Περιοχές δράσης
 • Αττική/Κεντρική Ελλάδα: Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Άγιος Ανδρέας ΙΙ, Θήβα, Ραφήνα Λαύριο, Θερμοπύλες, αστική περιοχή Αθήνας.
 • Βόρεια Ελλάδα: Δερβένι - ΑΛΕΞΙΛ, Δερβένι - ΔΙΟΝ ("Ελπίδα"), Κατσικάς, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, αστική κέντρο Θεσσαλονίκης
 • Νησιά: Λέσβος, Χίος, Λέρος, Κως, Σάμος