Διάρκεια: 1η Ιουλίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Global Strategic Preparedness and Response Plan Coronavirus Disease 2019 (GSRP)» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τους χρηματοδοτικούς στόχους  και τις προτεραιότητες του Γραφείου Πληθυσμού, Προσφύγων και Μετανάστευσης (PRM) του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ΔΟΜ Ελλάδας θα εφαρμόσει μια ολιστική ανθρωπιστική στρατηγική που στοχεύει στη διασφάλιση της ευημερίας και την προστασία του μεταναστευτικού πληθυσμού που πλήττεται από την πανδημία του COVID-19. Συγκεκριμένα, ο ΔΟΜ Ελλάδας στοχεύει στη στήριξη μεταναστών και προσφύγων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ασυνόδευτα παιδιά (UMC), των οποίων ο πληθυσμός αυξάνεται και λόγω της ευαλωτότητάς τους, απαιτείται μια στοχευμένη ανταπόκριση.

Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους πυλώνες που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό πλάνο GSRP και σε συντονισμό με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα, όπως το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (EΟΔΥ) και το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και άλλους ανθρωπιστικούς φορείς με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς και αποτελεσματικής ανταπόκρισης.

Οι προτεινόμενες ενέργειες θα επεκταθούν στους ακόλουθους πυλώνες:

1.Παρακολούθηση των ροών των μεταναστευτικών πληθυσμών. Υλοποίηση του Matrix Tracking Matrix (DTM) του ΔΟΜ..

2.Ενημέρωση της μεταναστευτικής κοινότητας για τους κινδύνους εξ αιτίας της νόσου (Risk Communication and Community Engagement) (RCCE).

3.Προώθηση τακτικών υγιεινής και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων (UMC)

  • Πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων για τη διενέργεια τακτικών επισκέψεων σε δομές φιλοξενίας.
  • Οργάνωση ενημερωτικών συνεδριών σχετικά με το πλαίσιο και τους κινδύνους του COVID-19.
  • Προώθηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και προληπτικών μέτρων COVID-19, μέσω μεταξύ άλλων της παροχής ειδικού ενημερωτικού υλικού και ανάδειξης της σωστής χρήσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

4.Logistics, προμήθειες και αλυσίδα εφοδιασμού. Παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής

5.Συντονισμός και διαχείριση των δομών φιλοξενίας (CCCM). Στοχευμένες ενέργειες ανακαίνισης στις δομές που διαμένουν οι ασυνόδευτοι ανήλικες (UMC)

  • Διεξαγωγή τεχνικών αξιολογήσεων και μελετών στις δομές.
  • Εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης σε συνεργασία με σχετικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. χωρίσματα).

6.Προστασία. Παροχή ιατρικής βοήθειας στους ασυνόδευτους ανήλικους

  • Δημιουργία και επάνδρωση τεσσάρων (4) ιατρικών κινητών μονάδων ( με γιατρούς, νοσοκόμες, διερμηνείς και οδηγούς), που θα φέρουν τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό κατά τις τακτικές τους επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας.
  • Παροχή ιατρικής υποστήριξης, όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής τεστ για τον COVID-19 σε ύποπτα περιστατικά (μέσω εξωτερικού παρόχου ιατρικών υπηρεσιών), βασικές εξετάσεις και αναφορές σε δημόσιες δομές υγειονομικής περίθαλψης για περιπτώσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία.
Χρηματοδότηση

Γραφείο Πληθυσμού, Προσφύγων και Μετανάστευσης (PRM) του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM) of the United States Department of State)