Διάρκεια: 1 Αυγούστου 2016 - 31 Αυγούστου 2017 (με εξαίρεση την ανοικοδόμηση δομών για μακροχρόνια φιλοξενία έως 31 Ιανουαρίου 2018)

Περιγραφή: Ο ΔΟΜ παρείχε υποστήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση ώστε να διασφαλίσει την παροχή πολύ-τομεακής ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας σε μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας.

Πυλώνες δράσης:

 • Ανοικοδόμηση δομών για μακροχρόνια φιλοξενία (έως τέλος Ιανουαρίου 2018): Με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και διαμονής των μεταναστών και προσφύγων, ο ΔΟΜ αναβάθμισε ή ανακατασκεύασε επτά δομές φιλοξενίας στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, παρέχοντα ασφαλή διαμονή  στον αποκλεισμένο στην Ελλάδα μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό.
 • Συντονισμός (Site Management Support/SMS):  Ο ΔΟΜ παρείχε στήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση ως προς τον συντονισμό και την διοίκηση δομών φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (CCCM), αποτελώντας τον υπεύθυνο φορέα για την διοικητική υποστήριξη και συντονισμό δομών στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα. Ειδικότερα, οι Συντονιστές Δομών (Facility Coordinators) μαζί με διερμηνείς του ΔΟΜ υποστήριζαν τον εκάστοτε Διοικητή στην καθημερινή διοίκηση και οργάνωση των δράσεων και υπηρεσιών εντός της δομής. Περαιτέρω, με σκοπό την εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εθνικών αρχών, ο ΔΟΜ διοργάνωσε κοινά σεμινάρια για τον συντονισμό και την διοίκηση για τους Συντονιστές του ΔΟΜ και τους Διοικητές δομών αποσπασμένων στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Φροντίδα και διατήρηση δομών φιλοξενίας: Μέσα από συνεχείς εκτιμήσεις των αναγκών στις δομές φιλοξενίας, ο ΔΟΜ υλοποίησε στοχευμένες παρεμβάσεις ως προς την στέγαση, την ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή, καθώς και την ασφάλεια και προστασία, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους φιλοξενούμενους μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Στέγαση ευπαθών ομάδων: Σε συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, ο ΔΟΜ υποστήριξε την λειτουργία δομών φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλα ευπαθή άτομα. Οι δομές βρίσκονταν στην Αθήνα, στην Κεντρική, Βόρεια και Νότια Ελλάδα και προσέφεραν στους επωφελούμενους στέγαση και ειδικές υπηρεσίες προστασίας και βοήθειας.
 • Ασφαλείς ζώνες για ασυνόδευτους ανηλίκους (safe zones): Λόγω της υψηλής ζήτησης και της περιορισμένης χωρητικότητας στις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας ανηλίκων, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με ΜΚΟ λειτούργησε δύο ασφαλείς ζώνες εντός κέντρων φιλοξενίας και μέσω αυτής της δράσης κάλυψε το κενό στην προστασία των ανηλίκων, παρέχοντας στοχευμένη βοήθεια στους ασυνόδευτους ανηλίκους μέχρι την παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.
 • Εκπαίδευση: Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο ΔΟΜ συνέβαλλε στην υλοποίηση του επίσημου προγράμματος για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στο επίσημο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα, ο ΔΟΜ διευκόλυνε την μεταφορά των παιδιών σε/από δημοτικά σχολεία και γυμνάσια και εφοδίασε τα παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και προστασία τους, τα παιδιά συνοδεύονταν κατά την μετακίνησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ. 
Χρηματοδότηση

 Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO)

Συνεργαζόμενοι φορείς
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αθήνα (2), Καλάβρυτα, Λάρισσα
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Ριτσώνα, Καβάλα
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Βόλος
 • ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Πεδίο δράσης
 • Αττική / Κεντρική Ελλάδα: Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα, Θερμοπύλες, Ανδραβίδα
 • Βόρεια Ελλάδα: Δερβένι - ΑΛΕΞΥΛ, Κατσικάς, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Αλεξάνδρεια