Νέα
Global

Οι διακρίσεις και ο ρατσισμός κατά υπηκόων τρίτων χωρών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν: Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ

Γενεύη – Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος εξ αιτίας επιβεβαιωμένων και αξιόπιστων αναφορών διακρίσεων, βίας και ξενοφοβίας κατά υπηκόων τρίτων χωρών που προσπαθούν να διαφύγουν της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος, οι διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, την υπηκοότητα ή το καθεστώς μετανάστευσης είναι απαράδεκτες. Αποδοκιμάζω οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις και καλώ τα κράτη να διερευνήσουν αυτό το ζήτημα και να ανταποκριθούν άμεσα.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από δεκάδες εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών μεταναστών και των φοιτητών που ζουν στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουν οξείες προκλήσεις καθώς προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις πληγείσες περιοχές, να διασχίσουν τα σύνορα σε γειτονικές χώρες και να αναζητήσουν βοήθεια.

Λαμβάνουμε αναφορές για διακρίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο και ταλαιπωρία.

Τα γειτονικά κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι όσοι εγκαταλείπουν την Ουκρανία θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην επικράτεια, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους και σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η προστασία και η άμεση βοήθεια πρέπει να παρέχονται με αμερόληπτο τρόπο σε όλα τα άτομα που πλήττονται από συγκρούσεις καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την ασφάλεια.

Χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργοποιήσει την οδηγία περί Προσωρινής Προστασίας για να βοηθήσει τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία και καλώ τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη υπηκόων τρίτων χωρών σε τέτοια μέτρα προστασίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ΔΟΜ είναι δεσμευμένος και έτοιμος να βοηθήσει τα κράτη - μέλη και τους εταίρους του να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες και την κρίση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των μεταναστών σε χώρες που αντιμετωπίζουν σύγκρουση ή φυσική καταστροφή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 Safa Msehli, smsehli@iom.int