Περιγραφή: Μέσω του Προγράμματος Μετεγκατάστασης ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα παρέχει υποστήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση με στόχο την ασφαλή και αξιοπρεπή μετεγκατάσταση περισσότερων από 65.000 αιτούντων άσυλο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΔΟΜ στην Ελλάδα είναι ο βασικός εταίρος στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2015/1523 και 2015/1601.

Ποιους αφορά: Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αφορά υπηκόους χωρών για τις οποίες το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας υπερβαίνει το 75% βάσει του ευρωπαϊκού μέσου όρου αναγνώρισης όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία τριμήνου της Eurostat και συνεπώς είναι πολύ πιθανό να χρήζουν διεθνούς προστασίας. Βασική προϋπόθεση για να επωφεληθεί κάποιος του προγράμματος μετεγκατάστασης είναι να έχει εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 16/09/2015 και μέχρι τις 20/03/2016, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας. Ειδική μέριμνα παρέχεται στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου που αναζητά άσυλο. Η επιλογή της χώρας μετεγκατάστασης γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Διαδικασία Μετεγκατάστασης: Χώρες - μέλη του προγράμματος αποστέλλουν στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που είναι διατεθειμένες να υποδεχθούν. Οι ελληνικές αρχές με τη σειρά τους αποστέλλουν τα ονόματα των υποψηφίων επωφελουμένων του προγράμματος. Ο ΔΟΜ διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει την ασφαλή και αξιοπρεπή μεταφορά των δικαιούχων στα κράτη – μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η παροχή κατάλληλων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετεγκατάστασης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης:  Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου και να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία δακτυλοσκόπησης. Ο αιτών δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει το κράτος στο οποίο θα μετεγκατασταθεί. Σε περιπτώσεις οικογενειών, όλα τα μέλη μετεγκαθίστανται στο ίδιο κράτος για τα διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.

Η διαδικασία Μετεγκατάστασης: Κατόπιν ένταξης στο πρόγραμμα, οι επωφελούμενοι ακολουθούν σειρά ιατρικών εξετάσεων από εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ με στόχο ένα ασφαλές ταξίδι. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων ακολουθούν συνεδρίες πολιτισμικού προσανατολισμού, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται γενικές πληροφορίες για τη χώρα προορισμού και συγκεκριμένες πληροφορίες για ζητήματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος των επωφελούμενων (π.χ.η διαμονή τους, η διαδικασία αίτησης ασύλου στη χώρα που θα τους υποδεχθεί, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, οι παροχές που θα λάβουν στο πλαίσιο της ένταξής τους στην κοινότητα). Λίγα 24ωρα πριν την αναχώρησή τους, οι επωφελούμενοι λαμβάνουν λεπτομερή ενημέρωση και οδηγίες για τα πρακτικά ζητήματα του ταξιδιού τους (άφιξη στο αεροδρόμιο, βάρος αποσκευών, επιβίβαση στο αεροπλάνο κ.α.), ενώ πραγματοποιείται κι ένας σύντομος τελευταίος ιατρικός έλεγχος που θα τους επιτρέψει ή όχι να ταξιδέψουν. Κατά την αναχώρηση των επωφελούμενων εκπαιδευμένα στελέχη του ΔΟΜ δίνουν το «παρών» στο αεροδρόμιο παρέχοντας καθοδήγηση και πολύτιμη βοήθεια μέχρι και τη στιγμή της επιβίβασης. Συχνά, ένας ή και περισσότεροι εκπρόσωποι του ΔΟΜ, επιστρατεύονται για να συνοδεύσουν τους επωφελούμενους είτε στον ενδιάμεσο (transit) είτε στον τελικό προορισμό τους όταν υφίστανται συγκεκριμένες ανάγκες που καθιστούν τη συνοδεία κατά την πτήση απαραίτητη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές του ΔΟΜ βρίσκονται δίπλα στους δικαιούχους του Προγράμματος ώστε όλες οι παραπάνω διαδικασίες να εξελίσσονται ομαλά και με επιτυχία.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΕΤΑΜΕ)

Σχετιζόμενα Πηγές

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ