ΧρηματοδότησηΓενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)

Διάρκεια: 16 Ιουλίου 2018 – 30 Απριλίου 2020

Περιγραφή: Μέσω αυτού του προγράμματος, ο ΔOM σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους έμπειρους εταίρους (ΑΡΣΙΣ, Ηλιακτίδα, Γιατροί του κόσμου, Το Χαμόγελο του Παιδιού) αναλαμβάνει αποφασιστικά δράση για να διασφαλίσει ότι στα παιδιά μετανάστες / πρόσφυγες που έχουν ανάγκη, θα προσφέρεται άμεση και εξατομικευμένη βοήθεια, καθώς και για να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών. Στο πλαίσιο της Δράσης ειδική στόχευση υπάρχει για τα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών (UMCs) που βρίσκονται επί του παρόντος σε μη-ασφαλείς συνθήκες και χρειάζονται επείγουσα στέγαση και προστασία, για τα παιδιά μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω αυξημένων ιατρικών αναγκών ή έκθεσης σε βία, καθώς και για παιδιά σχολικής ηλικίας που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού από την επίσημη εκπαίδευση, εκτός εάν τους παραχωρηθούν τα απαραίτητα μέσα και πόροι.

Δράσεις:

1. Φιλοξενία και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων

  •  Ο ΔOM διασφαλίζει την άμεση φιλοξενία σε ξενοδοχεία για μεγάλο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που ζουν στα νησιά, στα χερσαία σύνορα και βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση. Όλες οι δράσεις συντονίζονται απόλυτα με τις εθνικές αρχές και άλλους διεθνείς και εθνικούς εξειδικευμένους φορείς, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος, συγκεκριμένα τηνη ΑΡΣΙΣ και την Ηλιακτίδα, και με τη συμβολή των Γιατρών του Κόσμου για την παροχή ιατρικής βοήθειας. 

Διάρκεια: 16 Ιουλίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου 2019

  • Σε στενή συνεργασία με τη UNICEF και τους συνεργάτες της (METAδραση, ΑΡΣΙΣ, Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης), ο ΔOM υποστηρίζει τη λειτουργία και την κλιμάκωση του προγράμματος Yποστηριζόμενη Αυτόνομη Διαβίωση (SIL), προκειμένου να παρέχει στους ασυνόδευτους ανήλικους εναλλακτικά καταλύματα σε διαμερίσματα και να τα υποστηρίζει σταδιακά στην επίτευξη της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2019 - 30 Απριλίου 2020

  • Η ενίσχυση των προτύπων προστασίας στις εγκαταστάσεις διαμονής σε ξενοδοχεία, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού του πεδίου και των εθνικών αρχών (ΕΚΚΑ, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής) προωθείται από τη UNICEF και τους συνεργάτες της (SYN-eimos & MERIMNA) μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές συνεδρίες, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την προστασία των παιδιών). 

Διάρκεια : 1 Νοεμβρίου 2019 - 31 Μαρτίου 2020

  • Παρέχεται υποστήριξη από τη UNICEF μέσω του συνεργάτη της (METAdrasi) στο πρόγραμμα Guardianship προσωρινά, προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας στα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά.

Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2020

Συνεργάτες:

  • UNICEF και συνεργάτες (METAdrasi, ARSIS, IRC, SYN-eimos & MERIMNA)
  • ARSIS
  • Ηλιαχτίδα
  • MDM

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση

  • Ο ΔΟΜ υποστηρίζει την καθημερινή μεταφορά και συνοδεία μαθητών μεταναστών/προσφύγων από ανοιχτές δομές φιλοξενίας και ξενοδοχεία σε δημόσια σχολεία. Σχολικά καλάθια για παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία διανέμονται επίσης στους δικαιούχους, για να υποστηρίξουν την ένταξή τους στις τάξεις της επίσημης εκπαίδευσης.

Διάρκεια: 1 Σεπτεμβρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2019

3. Ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά μεταναστών που αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία και την προστασία

  • Ο ΔΟΜ σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού παρέχει βοήθεια σε παιδιά μεταναστών και στις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν χρόνιες/σοβαρές ασθένειες, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, παιδιατρικής θεραπείας στο σπίτι και ιατρικών αναλώσιμων. Στοχεύονται επίσης παρεμβάσεις για την προστασία παιδιών μεταναστών που κινδυνεύουν από βία, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση ή εξαφάνιση παιδιών (π.χ. 24ωρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική μέσω της Εθνικής Γραμμής Βοήθειας για Παιδιά SOS 1056).

Διάρκεια: 16 Μαρτίου 2019 - 30 Απριλίου 2020

Συνεργάτες:

• Το Χαμόγελο του Παιδιού